Definitioner

Mottagare är innehavaren är av kortet och den som signerar kortets baksida. Köpare är den som har köpt kortet och samtidigt accepterat dessa avtalsvillkor. Med Kort(et) avses SpendOn Presentkort med MasterCard. Butik är där kortet kan användas som betalmedel. Företaget är kortets utfärdare SpareBank 1 SMN i Norge.

Generellt

Kortet är inte att betrakta som ett kredit- eller betalkort. Kortet är på förhand laddat med ett bestämt värde. Företaget rekommenderar att mottagaren är över 13 år. Det är köparens ansvar att säkerställa att mottagaren uppfyller detta villkor. Kortet är utställt med bolagets gällande villkor och prislista. För att undvika missbruk skall mottagaren signera kortet vid mottagande. Utebliven signatur innebär inte att mottagaren ej har ansvar för användandet och eventuellt missbruk av kortet. Kortet är att betrakta som ett bankkort och ska hanteras med försiktighet.

Användning, reklamation och giltighet

Mottagaren har inte under några som helst omständigheter möjlighet att debitera kortet utöver det disponibla värdet. Kortet kan användas till köp av varor och tjänster i MasterCards butiker i hela världen som har online betalningsterminaler. Kontantuttag i bankomat är ej möjligt. Användandet av kort görs med giltigt kort, PIN-kod och mottagarens giltiga legitimation för de butiker som kräver det.

Transaktionen godkänns genom att användaren knappar in sin PIN-kod eller via signatur på kvittot. Vid användning av kortet på Internet är signatur inte nödvändig för att godkänna transaktionen men i de fall webbutiken använder så kallad CVC för att signera köpet, återfinns denna tresiffriga kod på baksidan av kortet. Vid användning av kortet utanför Sverige gäller Svenska bankers valutabestämmelser samt MasterCards regler för redovisning samt valutahantering.

Kortets giltighet sträcker sig till och med den månad som är angiven på kortets framsida. Efter utgånget datum kan kortet inte längre användas men mottagaren kan kräva att eventuellt innestående medel blir utbetalt genom att få ett nytt kort (avgiftsbelagt).

Invändningar mot köp av varor och tjänster med kortet ska riktas direkt till butiken där köpet av varan eller tjänsten genomfördes. Dessa typer av invändningar kan ej göras gentemot företaget. I de fallen att användaren bestrider eventuella köp eller transaktioner skall användaren reklamera detta till företaget utan vidare fördröjning. Blankett för denna typ av reklamation kan beställas utav företaget.

Förlorat kort/spärr av kort/defekt kort/utgågna kort

Borttappat kort ersätts ej med mindre att mottagaren har kortnumret. I de fallen då kortet tappas bort ska mottagaren utan fördröjning rapportera detta till företaget till e-postadress kundservice@spendon.se. Inköpskvitto från butik eller kontoutdrag som visar betalningen av kortet skall lämnas in, och ett nytt kort kommer att skickas till dig. Företaget har rätt att neka utfärdande av nytt kort i de fallen där mottagaren inte kan bekräfta att han/hon är den korrekta innehavaren av kortet, samt att företaget har fog för misstanke om svindel.

Defekt kort ersätts enligt företagets villkor och prislista.

Priser och avgifter

De 3 första köpen är gratis. Köp utöver dessa belastas med SEK 3 per transaktion. Vid köp i annan valuta beräknas ett valutapåslag på 2 %. Från och med den sjunde månaden efter kortets aktivering, aktiveras en månadsavgift med SEK 10. Avgiften debiteras kortet i början av varje månad. I de fall då saldot på kortet understiger avgiften, dras det resterande disponibla beloppet från kortet, samt att kortet och kontot avslutas. Pris för nytt kort är SEK 125. Alla avgifter debiteras det konto som är kopplat till kortet.

Saldotjänsten är gratis via www.spendon.se.

Stockholm, 5 oktober 2009

 

SpareBank 1 SMN Card Solutions AS/Utfärdare: SpareBank 1 SMN

Utvikling av OKB AS